Verkstedledelse

Verktøy

Verkstedsledelse gir deg kompetanse som leder for en mellomstor bilbedrift. 

Studiet gir etter- og videreutdanning innen de merkantile fagene og kvalifiserer sammen med fagutdanning og yrkespraksis til Mesterbrev. Bilbedriftene kan derved bli Mesterbedrift. Les mer på Mesterbrevnemndas hjemmeside.

Organisering av studiet

Studiet er organisert slik at du kan være i tilnærmet fullt arbeid samtidig som du tar utdanning.

 • Studiet er nett- og samlingsbasert og gjennomføres på deltid.
 • Varighet ett skoleår (tilsvarer et halvt år på full tid).
 • 12 fagsamlinger på studiestedet Rud Videregående skole.
 • Studiet gir 30 studiepoeng.

Studiested

Kostnader

 • Kr. 5.000,-. Kursavgiften kan deles i to, og faktureres.
 • Skolemateriell - Ca. kr. 2.000,-.

PC/ litteraturliste

 • Studenten må ha egen bærbar PC. Litteraturliste blir utdelt ved skolestart.

Opptakskrav

 • Fagbrev innenfor et av fagene i kjøretøygruppen.

Jobbmuligheter

 • verkstedleder
 • verksmester
 • formann
 • ettermarkedsleder
 • gruppeleder
 • ansvarlig for verksteddrift
 • salg/ kundebehandling.