Kvalitetssikringssystem

Kvalitetssikringssystem beskriver rutiner og prosesser for kvalitetsarbeidet ved skolen. Det skal sikre at skolen etterlever kravene i gjeldende lover og forskrifter.

Kvalitetssikringssystemet er bygget opp i to deler.

  • Del 1 beskriver systemet og hvordan det er bygget opp
  • Del 2 inneholder beskrivelse av arbeidsprosessene for undervisning, studentadministrasjon og kvalitetsutviklingsprosesser, samt dokumenter under personaladministrasjon.

Les mer i de nedlastbare filene til høyre - eller lenger ned på siden, hvis du er på en mobil enhet.