Demens og alderspsykiatri

Gamle hender og puslespill

Målsetting

Yrkesutøvere med fagskole i Demens og alderspsykiatri, skal etter utdanningen:

  • kunne møte den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie.
  • ha kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for personer med demens og alderspsykiatri med vekt på individuelle behov og brukerens individuelle opplevelse av verdighet, brukerens nærmeste relasjoner, samt det sosiale og det fysiske nærmiljøet.

Organisering

  • Studiet gjennomføres på deltid over 2 år.
  • Undervisning en dag i uken. 
  • I siste halvdel av studiet gjennomføres praksis som utgjør 10 hele uker.
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiesteder

Opptakskrav

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål på studieretning på helse- og oppvekstfag. 
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Jobbmuligheter/karriereveier

Etter endt utdanning er du kvalifisert for arbeid innen demensomsorgen, dagsenter for demente, demensavdelinger i institusjoner, hjemmesykepleien med tjenester til demente og avdelinger for alderspsykiatri.