Fuktteknikk

foto: NHO service

Mer nedbør, flom, stadig tettere hus og mangelfull eller feilaktig bruk av ventilasjon har skapt et behov for mer kompetanse i skadesaneringsbransjen.

Skadesaneringsbransjen har et behov for kompetent personell til både å planlegge, utføre og administrere fuktsanering og -forebygging. I tillegg er det avgjørende å sikre tilgang til kompetent personale for å møte utfordringene som kommer med endring av klima, byggemåter og miljømessige krav.  

Organisering av studiet

  • Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid).
  • Studiet er nett- og samlingsbasert, hvor læringsplattformen It's learning benyttes.
  • Totalt 12 samlinger.
  • Studiet gir 60 studiepoeng. 

Studiested

Opptakskrav

Minst ett av følgende:

  • Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggsteknikk som klima, energi og miljøteknikk og overflateteknikk kan vurderes.
  • minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/ Vg1 og videregående kurs 1/ Vg2 i yrkesfaglige studieretninger.

Fuktteknikk-studiet tilbys annethvert år. Neste gjennomføring er skoleåret 2018-19.