Fuktteknikk

foto: NHO service

Bakgrunnen for å etableringen av studiet er at samfunnet har behov for økt kompetanse innen fuktproblematikk. Skadesaneringsbransjen har et behov for kompetent personell til både å planlegge, utføre og administrere fuktsanering og -forebygging. I tillegg er det avgjørende å sikre tilgang til kompetent personale for å møte utfordringene som kommer med endring av klima, byggemåter og miljømessige krav.  

Organisering av studiet

  • Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid).
  • Studiet er nett- og samlingsbasert, hvor læringsplattformen It's learning benyttes. Totalt 12 samlinger.
  • Studiet er bygget opp av 4 emner som til sammen gir 60 fagskolepoeng. 

Emneoversikt/ innhold

  • Bygningsfysikk og inneklima (3 samlinger)
  • Bygningstekniske konstruksjonsprinsipper og tekniske installasjoner (3 samlinger)
  • Fuktskader, tørkemetoder og prosjektgjennomføring (4 samlinger)
  • Prosjektoppgave (2 samlinger)

Opptakskrav

enten

  • Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggsteknikk som klima, energi og miljøteknikk og overflateteknikk kan vurderes.

eller

  • minst 5 års relevant yrkespraksis uten fagbrev, og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs/ Vg1 og videregående kurs 1/ Vg2 i yrkesfaglige studieretninger.

Studiested

Studieplan - Fuktteknikk

Studiet er neste gang søkbart i 2018.