Skolens historie

Skolegården på Sofienberg skole

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis. Våre fagskoleutdanninger tar fra ett eller to år på heltid, eller fra ett til fire år på deltid, avhengig av hvilken studieretning man velger. Fagskolen gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid.

 

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Vi tilbyr fagskolestudier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

 

Fagskolen i tall skoleåret 2016 - 2017

Kuben yrkesarena

  • Antall studenter: ca. 750

  • Antall fast ansatte lærere: 
    32 i Oslo
    ca 10 i Akershus

  • I tillegg har skolen mange eksterne lærere og forelesere fra andre læresteder og fra aktuelle bransjer