Oppvekstfag

oppvekstfag illustrasjon

Sentrale tema i studiet er utvikling, lek, språkutvikling, sosial kompetanse og voksenrollen i dagens oppvekstmiljø. Du vil også få kjennskap til ulike metoder for det pedagogiske arbeidet gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling på arbeidsplassen. Studiet vil gi deg solid kompetanse til å utføre arbeidet ut ifra barn og unges individulelle behov for utvikling, læring og trivsel.

Organisering

  • Deltidsopplæring over 2 år.
  • En fast opplæringsdag per uke.
  • I tillegg skal det gjennomføres et utviklingsprosjekt som kan gjennomføres på egen arbeidsplass over 10 uker.
  • Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).
  • Studiet gir 6o studiepoeng.

Studiested

Opptakskrav

ett av følgende:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/autorisasjon som f.eks. barne- og ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider eller aktivitør.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Jobbmuligheter

  • Etter endt utdanning kan du videreutvikle din stilling/ dine arbeidsoppgaver innad i egen organisasjon. Eller du kan søke ny jobb i barnehage, skole, fritidsordning, fritidsklubb eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge i alderen 0-18 år.