Kreftomsorg og lindrende pleie

Dette studiet gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid, konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering og lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.
Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre, som AIDS- og ALS pasienter. Med denne tilleggskompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den kommunen eller sykehuset du arbeider på.

Organisering av studiet

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år, med faste undervisningsdager.
  • Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.
  • 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass. 
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiested

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag.
  • Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
  • Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over, og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagskolekandidat innen kreftomsorg og lindrende pleie og gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.