Boklister

  • Felles bokliste for emne 1 for Helseadministrasjon; Helse, aldring og aktiv omsorg; Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Sterilforsyning i helsestjenesten.
    • Merk: Studentene anbefales å lese boka til Skau, Greta Marie, Gode fagfolk vokser, før studiet begynner. (Boka står oppført under "obligatorisk litteratur" i boklista).
  • Sterilforsyning i helsetjenesten (komplett liste for hele studieløpet) 
  • Helseadministrasjon (komplett liste for hele studieløpet) 

Annet

  • PC-krav: Det er nødvendig at studentene skaffer seg bærbar PC med trådløst nettverk og Windows operativsystem allerede til oppstart i Emne 1. Office-pakke med Word, Excel ol. kan installeres gratis på skolen ved skolestart.
  • Læremiddelavgift: Kr. 1400,- per år for heltidsstudenter, og kr 750,- pr år for deltid. Avgiften innkluderer kopipenger, lisenser, adgangs -og studentkort og medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).