Litteraturlister, krav til PC o.l.

  • Gå nøye gjennom litteratulisten og konferer med faglærer før innkjøp av bøker.
  • Der litteratur er anbefalt eller obligatorisk, er dette angitt. 
 
  • PC-krav: Det er nødvendig at studentene skaffer seg bærbar PC med trådløst nettverk og Windows operativsystem allerede til oppstart i Emne 1. Office-pakke med Word, Excel ol. kan installeres gratis på skolen ved skolestart.
  • Læremiddelavgift: Kr. 1400,- per år for heltidsstudenter, og kr 750,- pr år for deltid. Avgiften innkluderer kopipenger, lisenser, adgangs- og studentkort, samt medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).