Barn med særskilte behov

foto: pexel.com

Utdanningen fokuserer på barn i alderen 0-6 år og sentrale temaer i studiet er utviklingsteori, lek, læring og sosial kompetanse. Etter endt studie vil du også ha kompetanse i å legge til rette for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Organisering     

  • Deltidsopplæring over 2 år.
  • Fast kveldsundervisning en gang per uke kl 15.00 – 20.00, og noen lørdager.
  • I tilegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.
  • Studiet gir 6o studiepoeng.

Studiested

Opptakskrav

ett av følgende:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/autorisasjon som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider og aktivitør.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/stilling innen egen organisasjon, eller søke andre stillinger innen barnehage, skole/ SFO, tilrettelagte avdelinger og avlastningsboliger.