Elkraft

Elkraft

Elkraft er et vidt fagområde som omfatter alt fra produksjon og fordeling, til forbruk av elektrisk energi. Fagområdet omfatter produksjon, overføring, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av elektriske installasjoner og maskiner, styringsteknikk og overvåkning.

Studiet gir deg kompetanse til å prosjektere og faglig lede installasjonen, ta vurderinger og valg etter normer og forskrifter, samt å sluttkontrollere og dokumentere. Videre vil du få en oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

Organisering av studiene

Studiet kan gjennomføres som:

  • Et heltidsstudium med undervisning på dagtid. Studiet går over 2 år.
  • Et deltidsstudium med undervisning på kveldstid. Studiet går over 4 år.
  • Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter.
  • Studiet gir 120 studiepoeng.

Studiested

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole, fagretning elkraft, er ett av følgende:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev innen elektro/elkraft. 
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs 1 i yrkesfaglige studieretninger.
  3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Jobbmuligheter 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor:

  • installasjonsbedrifter, elverk, industriforetak, teknisk rådgivning og salg av tekniske hjelpemidler og systemer.