Slik søker du

  • Søknadsfrist er 15. april. Du søker elektronisk gjennom det nasjonale opptaket, vigo.no. VIGO åpner uke 1/ 2018. 
  • Alle vedlegg til søknaden laster du opp under "vedlegg" inne på VIGO. Det vil si arbeidsattester, vitnemål, autorisasjoner o.l. Fristen er også her 15. april. Karakterer fra videregående opplæring og dokumentasjon på fagbrev som allerede er registrert i VIGO, trenger du ikke å legge ved på nytt.

Les mer: Inntak og poengberegning

  • Du vil få svar på søknad via sms/e-post i slutten av mai. Du må selv logge deg inn på vigo.no og takke ja til plassen/ ventelisteplassen.
  • Dersom det er ledige plasser etter det ordinære opptaket, legger vi ut informasjon her om hvordan du kan søke på disse restplassene. Denne infoen kommer etter 18. mai.

På www.fagskoleopptak.no finner du mer informasjon om elektronisk søking og poengberegning.

Spørsmål