Sterilforsyning i helsetjenesten

Sterile instrument

Videreutdanning for helse, sosial- og oppvekstpersonell til å beherske arbeidsoppgaver innen sterilforsyning som omfatter dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr, samt ha kompetanse i hvordan smitteveier brytes og smittespredning hindres for å forebygge infeksjoner i helseinstitusjoner.

Organisering av studiet

  • Studiet går over 2 år på deltid.
  • Studiet har en fast undervisningsdag i uken gjennom hele studiet. Studenter som starter studiet i 2018 har undervisning på torsdager. 
  • Det inngår en praksisperiode på 15 uker fordelt på 3 perioder på henholdsvis 4, 4,5 og 6,5 uker, hvor første periode starter medio mai.
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Studiested 

Opptakskrav

  • For opptak til fagskoleutdanning i sterilforsyning i helsetjenesten kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse, sosial- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.
  • Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse, hvor søkeren da må ha minimum 5 års yrkesrelevant arbeidserfaring. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/stilling innen egen organisasjon, og søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel sterilforsyningsenheter i sykehus, operasjonsavdelinger i sykehus og private aktører som utfører oppgaver innen sterilforsyning.