Sterilforsyning i helsetjenesten

Sterile instrument

Videreutdanning for helse, sosial- og oppvekstpersonell til å beherske arbeidsoppgaver innen sterilforsyning som omfatter dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr, samt ha kompetanse i hvordan smitteveier brytes og smittespredning hindres for å forebygge infeksjoner i helseinstitusjoner.

Organisering av studiet

  • Studiet har en fast undervisningsdag i uken gjennom hele studiet. Studenter som starter studiet i 2018 har undervisning på torsdager. 
  • Studiet går over 2 år deltid
  • Det inngår en praksisperiode på 15 uker fordelt på 3 perioder på henholdsvis 4, 4,5 og 6,5 uker, hvor første periode starter medio mai.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Studiested 

Opptakskrav

  • For opptak til fagskoleutdanning i sterilforsyning i helsetjenesten kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse, sosial- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.
  • Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse, hvor søkeren da må ha minimum 5 års yrkesrelevant arbeidserfaring. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/stilling innen egen organisasjon, og søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel sterilforsyningsenheter i sykehus, operasjonsavdelinger i sykehus og private aktører som utfører oppgaver innen sterilforsyning.

Les mer: Slik søker du.