Helseadministrasjon

Helseadministrasjon

Studiet legger vekt på at studenten skal øke sine ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende. Gjeldende lover og forskrifter i helse- og sosialsektoren er et fokus i studiet, samt kvalitetssikring, personaladministrasjon og økonomistyring. Pasientforløp, helsepedagogikk, ventelistehåndtering, innsatsstyrt finansiering, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep som gjennomgås på studiet.

Organisering av studiet

  • Studiet er 2-årig og gjennomføres på deltid. 
  • Undervisningdager: torsdager for studenter som starter i 2018. Undervisningen er på dagtid. 
  • I andre studieår inngår to praksisperioder på tilsammen 10 uker, på egen arbeidsplass eller annet egnet sted. Disse fordeles med med 5 uker henholdsvis høst og vår.
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiested 

Studiet kombinerer teori og praksis på en relevant og spennende måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Opptakskrav

Helsesekretær eller tannhelsesekretær med autorisasjon, samt flere år i yrket. Alternativt realkompetansevurdering ut fra yrkeserfaring og utdannelse innen helse og oppvekstfag.

Jobbmuligheter

Etter endt utdannelse kan studenten videreutvikle sine arbeidsoppgaver/stilling innen egen organisasjon, eller søke andre stillinger innen sykehus/primærhelsetjenesten, helsestasjoner, private klinikker eller NAV.