Lov og forskrift

Du kan lese mer om fagskoleloven her

I henhold til loven skal skolen ha egen forskrift for opptak, studier og eksamen. Forskriften finner du her.