Bygg

Byggeplass

 

Organisering av studiet

 Studiet kan gjennomføres som:

 • Et heltidsstudium med undervisning på dagtid. Studiet går da over 2 år.
 • Et deltidsstudium med undervisning på kveldstid og i helger (det vil vanligvis dreie seg om 2 kvelder pr uke + annenhver lørdag). Studiet går da over 4 år.

Utdanningen er organisert med lærerstyrt undervisning og veiledning, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium. I tillegg benyttes It's learning som elektronisk læringsplattform.

Oppbygging av studiet

Studiet er bygget opp av 9 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng.

 • Byggeprosessen
 • Byggesaken
 • Konstruksjon og beregning
 • Drift og produksjon
 • Prosjektstyring – Lederskap, bærekraft og effektive byggemetoder.
 • Hovedprosjekt
 • Kommunikasjon (Norsk og engelsk)
 • Realfag (Matematikk og fysikk)
 • Ledelse, økonomi, markedsføring

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole, fagretning bygg, er ett av følgende:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring innen Bygg og anleggsteknikk med fagbrev/svennebrev
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs 1 i yrkesfaglige studieretninger.
 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiet undervises på norsk, og studentene må ha tilfredsstillende norskkunnskaper.

Jobbmuligheter

Eksempler på jobbmuligheter etter studiet:

 • Byggeleder/byggeplassleder
 • Prosjektleder på mindre og mellomstore prosjekter
 • Avdelingsingeniør/inspektør innen offentlig forvaltning
 • Bas på overordnet nivå.

Les mer: Slik søker du.
Studieplan - byggfag.
Nasjonale fagplaner.