Bygg

Byggeplass

Organisering av studiet

 Studiet kan gjennomføres som:

  • Et heltidsstudium med undervisning på dagtid. Studiet går over 2 år.
  • Et deltidsstudium med undervisning på kveldstid og i helger (det vil vanligvis dreie seg om 2 kvelder pr uke + annenhver lørdag). Studiet går over 4 år.
  • Studiet gir 120 studiepoeng.

Utdanningen er organisert med lærerstyrt undervisning og veiledning, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium. I tillegg benyttes It's learning som elektronisk læringsplattform.

Studiested

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole, fagretning bygg, er ett av følgende:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring innen Bygg og anleggsteknikk med fagbrev/svennebrev
  2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs 1 i yrkesfaglige studieretninger.
  3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiet undervises på norsk, og studentene må ha tilfredsstillende norskkunnskaper.

Mesterbrev

Jobbmuligheter

Eksempler på jobbmuligheter etter studiet:

  • Byggeleder/byggeplassleder
  • Prosjektleder på mindre og mellomstore prosjekter
  • Avdelingsingeniør/inspektør innen offentlig forvaltning
  • Bas på overordnet nivå.