Undervisningstider

Tekniske fag:

  • BIM konstruksjon og BIM innstallasjon: mandag- fredag 08:00-15:00
  • Bygg heltid: mandag- fredag 08:00-15:00
  • Bygg deltid: To kvelder i uken kl 16:30-20:00 og annen hver lørdag 09:00-15:00
  • Elkraft heltid: mandag- fredag 08:00-15:00
  • Elkraft deltid: To kvelder i uken kl 16:30-20:00 og annen hver lørdag 09:00-15:00
  • KEM- Klima energi og miljø deltid: èn kveld i uken, kl 16:30-20:00 og annen hver helg, fredag 13:30-18:00 og lørdag 09:00-15:00


Helsefag: 

  • Samtlige studier: Undervisning èn fast dag per uke