Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Barn leser i barnehage

Både i barnehageloven og i rammeplanen for barnehagens innhold er arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse beskrevet som en viktig oppgave for barnehagene.

Målet er at yrkesutøveren etter studiet:

  • kan tilrettelegge for arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse for barn i alderen 0-6 år.
  • har kompetanse i å planlegge, organisere, tilrettelegge og vurdere tiltak i barnehagen når det gjelder arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.
  • ser nytten av samarbeid med foresatte, kollegaer og andre ressurspersoner i arbeidet med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.

Organisering

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år.
  • Undervisning en dag i uken.
  • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiested

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Jobbmuligheter

  • Mulighet for å videreutvikle arbeidsoppgaver/stilling innad i egen organisasjon, som først og fremst er barnehagen.