KEM - Klima energi miljø

Klima Energi Miljø- Bio-oljetank

Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisa­sjoner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeids­markedet.

Organisering av studiet

 • Studiet gjennomføres på deltid, går over 4 år og gir 120 fagskolepoeng.
 • Undervisning på kveldstid og i helger (vanligvis 2 kvelder per uke + annenhver lørdag).
 • Lærerstyrt undervisning og veiledning, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium.  

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole, fagretning KEM, minst ett av følgende:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som rørlegger, ventilasjons- og blikkenslager, elektriker, kuldemontør og automatiker.
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs 1 i yrkesfaglige studieretninger.
 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiet undervises på norsk, og studentene må ha tilfredsstillende norskkunnskaper.

Jobbmuligheter

Som fagskoleingeniør innen KEM kan du jobbe innenfor en rekke felt:

 • Prosjekt- og anleggsledelse
 • Kalkulasjon, anbudsberegning og innkjøp
 • Prosjektering og prosjektoppfølging
 • Energirådgivning
 • Salg/markedsføring
 • Saksbehandler i teknisk etat
 • Driftsleder tekniske anlegg

Les mer: Slik søker du.