Litteraturlister, krav til PC o.l.

  • Les litteraturlisten nøye, og konferer med faglærer før innkjøp av bøker.
  • Der litteratur er anbefalt eller obligatorisk, er dette angitt.