BIM-tekniker

BIM autocad

I BIM-teknikkerstudiet får du opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser. Studiet gir deg en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i bransjen. Gjennom BIM-studiet har du muligheten til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i Bygnings-Informasjons-Modellering (BIM).

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i forskjellige 3D-modelleringsprogram. Du lærer praktisk bruk av digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess. Ved gjennomført fagskole­utdanning skal du ha tilegnet deg breddekompe­tanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.

Karriereveier og jobbmuligheter

Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere blant annet hos større entreprenører, rådgivere, program­vareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus­fabrikanter og i under­visnings­sektoren. Yrkestittelen BIM-tekniker gir deg svært gode jobbmuligheter.

BIM-tekniker Konstruksjon

Studentene ved fordypning konstruksjon (BIM-K) modellerer bygningskonstruksjoner i ulike 3D-modelleringsprogram. Studentene lærer bl.a. ArchiCADRevitSolibriSketchUpAutocadExcel, mengdeberegningsprogrammer og generell datakompetanse.

BIM-K tar i mot søkere med fagbrev innen tømrer, murer, betong eller liknende - samt søkere med realkompetanse, dvs minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen et av disse fagene.

BIM-tekniker installasjon

Studentene ved fordypning installasjon (BIM-I) lærer å modellere tekniske installasjoner i bygg - som rør, ventilasjon og elektro. Studentene lærer bl.a.  ArchiCADRevitSolibriSketchUpAutocadExcel, Magicad, DDS, mengdeberegningsprogrammer og generell datakompetanse.

BIM-I tar imot søkere med fagbrev innen elektro og VVS, samt søkere med realkompetanse, dvs minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen et av disse fagene. I markedet er det særlig stor etterspørsel etter BIM-teknikere fra BIM-I.

Organisering av studiet

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium som tilbys på Kuben yrkesarena i Oslo. Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Du øver deg på deltakelse i og ledelse av byggemøter gjennom prosjektarbeid, og du lærer deg profesjonell presentasjon av prosjekter. 

For å begynne på BIM-tekniker er det ingen krav til å kunne 3D-modelleringsprogram. Men for å søke BIM-tekniker er et krav å ha en grunnleggende for PC-kunnskap, som å kunne bruke Utforsker, kunne grunnleggende tekstbehandling m.m. BIM-tekniker-studiet er 100% heldigitalt. 

Studiesteder

 

Les mer: Slik søker du.