BIM-tekniker

BIM autocad

En BIM-tekniker modellerer, koordinerer og kvalitetssikrer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram og leder byggeprosesser med digitale verktøy. Gjennom BIM-studiet kan du tilegne deg solid kompetanse i Bygnings-Informasjons-Modellering (BIM).

Du lærer praktisk bruk av digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess. Ved gjennomført fagskole­utdanning skal du ha tilegnet deg breddekompe­tanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.

Studiet tilbyr to fordypninger, henholdsvis BIM Konstruksjon og BIM Installasjon.

Fordypning Konstruksjon (BIM-K)

 • Studentene i BIM-K modellerer bygningskonstruksjoner i ulike 3D-modelleringsprogram.
 • Studentene øver på samhandling gjennom blant annet å delta i og lede simulerte byggemøter med  digital metodikk.
 • Studentene lærer bl.a. ArchiCADRevitSolibri, Synchro, SketchUpAutocadExcel og generell datakompetanse.

Fordypning Installasjon (BIM-I)

 • Studentene i BIM-I lærer å modellere tekniske installasjoner i bygg - som rør, ventilasjon og elektro. 
 • Studentene øver på samhandling gjennom blant annet å delta i og lede simulerte byggemøter med  digital metodikk.
 • Studentene lærer bl.a. RevitSolibri, Magicad, DDS, SketchUpAutocadExcelArchiCAD og generell datakompetanse.

Organisering av studiet

 • BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium.
 • Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme. 
 • Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter.
 • Du lærer samhandlende prosjektering (ICE -Integrated Concurrent Engineering) gjennom prosjektarbeid.
 • Du lærer deg profesjonell presentasjon av prosjekter.
 • Studiet gir 60 studiepoeng.

Studiesteder

Opptakskrav

 • BIM-K tar i mot søkere med fagbrev innen tømrer, murer og betong og andre byggfag innen byggkonstruksjon. Alternativt kan du søke på grunnlag av realkompetanse, dvs med minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen et av disse fagene. 
 • BIM-I tar imot søkere med fagbrev innen elektro og VVS, samt søkere med realkompetanse, dvs minst fem års relevant og dokumentert arbeid innen et av disse fagene. 
 • For å begynne på BIM-tekniker er det et krav om grunnleggende PC-kunnskap, som å kunne bruke "Utforsker", kunne grunnleggende tekstbehandling o.l. BIM-teknikerstudiet er 100% digitalt. 

Karriereveier og jobbmuligheter

 • BIM-tekniker gir deg svært gode jobbmuligheter. Etterspørselen er stor blant annet hos større entreprenører, rådgivere, konsulenter, program­vareleverandører, ferdighus­fabrikanter, byggherrer og i under­visnings­sektoren. 

Les mer: