Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming

illlustrasjon_foto Terje Heiestad

Studiet er utformet slik at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer til å utøve målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemning. 

Organisering

  • deltidsstudium over 2 år
  • nettstudium med samlinger over 2 år
  • studiet gir 60 fagskolepoeng

Studiested

Opptakskrav

  • videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål innen Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis.

Jobbmuligheter

Etter endt studie kan du søke jobb i institusjoner som arbeider med mennesker med utviklingshemming, som bofellesskap, avlastningsboliger, arbeids – og aktivitetssentre og ulike kommunale miljøarbeidstjenester som gir praktisk bistand og opplæring for å mestre dagliglivet for brukerne.

Les mer: Slik søker du.