Verkstedsledelse

Verktøy

Verkstedsledelse gir deg kompetanse som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. I tillegg gir utdanningen større mulighet for jobb som bedriftsleder, ettermarkedsleder, gruppeleder, ansvarlig for verksteddrift og kundebehandling.

Studiet gir etter- og videreutdanning innen de merkantile fagene og kvalifiserer sammen med fagutdanning og yrkespraksis til Mesterbrev. Bilbedriftene kan derved bli Mesterbedrift. Les mer på Mesterbrevnemndas hjemmeside.

Organisering av studiet

  • Studiet gjennomføres på deltid med en varighet på et skoleår, og gir 30 fagskolepoeng (tilsvarer et halvt år på full tid).
  • Studiet er nettbasert. I tillegg består studiet av 12 fagsamlinger på studiestedet Rud Videregående skole.
  • Utdanningsformen innebærer at du kan være i tilnærmet fullt arbeid samtidig som du tar utdanning.

Emneoversikt/ moduler

  • Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT - Excel og PowerPoint. 
  • Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling.
  • Lønnssystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg. 
  • Lovkunnskap, systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. 

Opptakskrav

Fagbrev innenfor et av fagene i kjøretøygruppen.

Studiested

Kostnader

  • Kr. 5.000,-. Kursavgiften kan deles i to, og faktureres.
  • Skolemateriell - Ca. kr. 2.000,-.

PC/ litteraturliste

  • Studenten må ha egen bærbar PC. Litteraturliste blir utdelt ved skolestart.

 

Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan - Verkstedsledelse

Info om studiet på Rud videregående skole sine hjemmesider.