KEM - Klima energi miljø

Klima Energi Miljø- Bio-oljetank

 

Organisering av studiet

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium med undervisning på kveldstid og i helger (det vil vanligvis dreie seg om 2 kvelder pr uke + annenhver lørdag). Studiet går da over 4 år.

Utdanningen er organisert med lærerstyrt undervisning og veiledning, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium. I tillegg benyttes It's learning som elektronisk læringsplattform.

Oppbygging av studiet 

Studiet er bygget opp av 9 emner som gir til sammen 120 fagskolepoeng:

 • Realfaglige redskaper
 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • LØM (Ledelse, økonomi, markedsføring)
 • Energi og miljø i bygg
 • Byggesaken - for tekniske installasjoner
 • VVS-prosjektering og systemforståelse
 • Elektro og automatisering
 • Valgbart emne for fordypning (eksempler: Prosjektledelse, Teknisk tilstandsanalyse, BIM, og Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg).
 • Hovedprosjekt

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole, fagretning bygg er:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring innen Bygg og anleggsteknikk, eller tilsvarende yrkesfaglig utdanningsprogram, med fagbrev/svennebrev
 2. Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs 1 i yrkesfaglige studieretninger.
 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Studiet undervises på norsk, og studentene må ha tilfredsstillende norskkunnskaper.

 

Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan Klima Energi Miljø - KEM

Nasjonale fagplaner.