Sterilforsyning i helsetjenesten

Sterile instrument

Videreutdanning for helse, sosial- og oppvekstpersonell til å beherske arbeidsoppgaver innen sterilforsyning som omfatter dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr, samt ha kompetanse i hvordan smitteveier brytes og smittespredning hindres for å forebygge infeksjoner i helseinstitusjoner.

Organisering av studiet

 • Studiet har en fast undervisningsdag i uken gjennom hele studiet. Studenter som starter studiet i 2016 har undervisning på torsdager. 
 • Studiet går over 2 år deltid
 • Det inngår en praksisperiode på 15 uker fordelt på 3 perioder på henholdsvis 4, 4,5 og 6,5 uker, hvor første periode starter medio mai 2017.
 • Studiested: Kuben Yrkesarena på Økern, Oslo.

Emneoversikt/ innhold

 • Felles innholdsdel/Grunnlagselementer i helse, sosial- og oppvekstfagene
 • Hygiene, mikrobiologi og smittevern
 • Utstyr og instrument
 • Sterilisering og steril lagring
 • Fordypningsemne

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Opptakskrav

 • For opptak til fagskoleutdanning i sterilforsyning i helsetjenesten kreves fullført og bestått videregående opplæring innen helse, sosial- og oppvekstfag med fagbrev eller autorisasjon.
 • Det kan i særlige tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse, hvor søkeren da må ha minimum 5 års yrkesrelevant arbeidserfaring. Søkerens språkferdigheter vil kunne bli vurdert.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/stilling innen egen organisasjon, og søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel sterilforsyningsenheter i sykehus, operasjonsavdelinger i sykehus og private aktører som utfører oppgaver innen sterilforsyning.

 

Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan - Sterilforsyning i helsetjenesten

Brosjyre - Sterilforsyning i helsetjenesten