Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Barn leser i barnehage

Både i barnehageloven og i rammeplanen for barnehagens innhold er arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse beskrevet som en viktig oppgave for barnehagene.
Studiet Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen er en fordypning innen oppvekstfagene.

Målsetting

Målet er at yrkesutøveren etter studiet:

  • kan tilrettelegge for arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse for barn i alderen 0-6 år.
  • har kompetanse i å planlegge, organisere, tilrettelegge og vurdere tiltak i barnehagen når det gjelder arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.
  • ser nytten av samarbeid med foresatte, kollegaer og andre ressurspersoner i arbeidet med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.

Organisering

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år.
  • Undervisning en dag i uken.
  • Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Studiested

 

Les mer: Slik søker du.

Oppstart høsten 2017, studiet er godkjent av Nokut.