Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearb og rusarbeid-illustrasjon

Studiet har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere innen feltet psykisk helsearbeid og rusarbeid. Kandidatene skal etter studiet ha høy etisk forståelse og kunne ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

På studiene i Psykisk helsearbeid lærer du om forebygge, hvordan behandle og hjelpe mennesker med psykiske problemer. Du vil få en kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet.

Organisering av studiet

 • Studiet er 2-årig og gjennomføres på deltid, en dag i uken. I tillegg inngår ti uker sammenhengende praksis, på egen arbeidsplass eller annet egnet sted. Undervisningen er på dagtid. 
 • Studiested: Fagskolen Oslo Akershus, Kuben yrkesarena, Oslo.

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper sammen med andre studenter.

Emneoversikt/innhold

 • Grunnlagselementer i helse- og sosialfagarbeidet
 • Samfunnsfaglige emner
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Grunnlagstenkning og lovverk innen miljøarbeid
 • ROP-lidelser og relaterte tilstander; teorier, arbeidsmåter og utbredelse
 • Miljøarbeiderens ansvars-, funksjons- og kompetanseområde; tverrfaglig samarbeid
 • Arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid
 • Behandlings- og omsorgsmodeller; tiltak
 • Relasjonskompetanse, egenutvikling og selvrefleksjon
 • Rusmiddelavhengighet
 • Forebygging/tidlig intervensjon
 • Fordypningsprosjekt

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper sammen med andre studenter. 

 

Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan - Psykisk helsearbeid og rusarbeid