Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studiet i psykisk helsearbeid innholder disse emnene:

 

  • Grunnlagselementer i helse- og sosialfagarbeidet
  • Teorier og arbeidsmåter innen psykisk helsearbeid
  • Psykiske problemer og lidelser
  • Behandlingsformer og metoder
  • Etiske retningslinjer
  • Grunnlagstenkning og lovverk i psykisk helsearbeid
  • Kommunikasjon, samhandling, konfliktløsning
  • Fordypningsprosjekt
  • Relasjonskompetanse innen psykisk helsearbeid

 

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper sammen med andre studenter. 


Organisering av studiet 

Studiet går på deltid over to år. Undervisningen er organisert med én fast undervisningsdag per uke. I tillegg inngår ti hele uker med praksis. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

 

Studiested: Kuben yrkesarena, Oslo

 

Studieplan - Psykisk helsearbeid og rusarbeid

 

Les mer om hvordan du søker her - eller gå direkte til søknadsportalen VIGO.