Oppvekstfag

oppvekstfag illustrasjon

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere eller assistenter med minimum 5 års praksis i enten barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge.

Omfang

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg skal det gjennomføres et utviklingsprosjekt som kan gjennomføres på egen arbeidsplass over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).

Studiesteder

 

Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan Oppvekstfag.

Brosjyre Oppvekstfag på Strømmen vgs.