Oppvekstfag

Målgruppe:

Barne- og ungdomsarbeidere eller assistenter med minimum 5 års praksis i enten barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge

 

Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg skal det gjennomføres et utviklingsprosjekt som kan gjennomføres på egen arbeidsplass over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).

 

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker selv kostnadene for egne læremidler.

 

Studieplan Oppvekstfag.

Brosjyre Oppvekstfag.

 

Opptakskrav

Slik søker du