Oppvekstfag

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere eller assistenter med minimum 5 års praksis i enten barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge.


Omfang

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg skal det gjennomføres et utviklingsprosjekt som kan gjennomføres på egen arbeidsplass over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).


Økonomi

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune. Studentene dekker selv kostnadene for egne læremidler.

 

Studieplan Oppvekstfag.

Brosjyre Oppvekstfag.

 

Les mer om hvordan du søker her - eller gå direkte til søknadsportalen VIGO.