Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming

illlustrasjon_foto Terje Heiestad

Studiet utformes slik at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer til å utøve målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemning. Studiet er utviklet for å møte det økende behovet for faglig kompetanse knyttet til arbeid med utviklingshemmede, spesielt i samlokaliserte boliger/ omsorgsboliger.

Organisering

 • deltidsstudium over 2 år
 • nettstudium med samlinger over 2 år
 • studiet gir 60 fagskolepoeng
 • studiested: Rud videregående skole

Emneoversikt

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
 • Utviklingshemming
 • Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
 • Organisering, system og ledelse
 • Fordypningsarbeid/ hovedprosjekt

Opptakskrav

 • videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål innen Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis.

 

Les mer: Slik søker du.

 

Studieplan Målrettet miljøarbeid.