Hverdagsmestring

Hverdagsmestring

Kommunene vil i årene fremover ha betydelig fokus på at innbyggere i størst mulig grad skal settes istand til å takle egne liv. Målet er å utsette behovet for tyngre omsorgstjenester så lenge som mulig.

Hverdagsmestring beskrives som et tankesett for faggruppene i ulike helse- og omsorgstjenester, hvor målet er den enkelte brukers mestring av hverdagen, uansett funksjonsnivå. Hverdagsrehabilitering beskrives som arbeidsformen for forebygging og rehabilitering i brukerens hjem. Utgangspunktet er brukernes behov, hvor bruker sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmehjelpere.

Organisering av studiet

  • deltidsstudium over 38 uker på to semestre (ett år)
  • studiet er nett- og samlingsbasert med fire - tredagers samlinger, á 8 timer. Det er lagt opp til nettveiledning og individuell veiledning i forhold til arbeidskrav mellom samlingene.
  • studiet gir 30 fagskolepoeng.

Emneoversikt/ innhold

Utdanningen er delt inn i 4 emner som er tilpasset faglig innhold og gir rom for faglig refleksjon og utprøving på egen arbeidsplass mellom samlingene:

  • Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
  • Hverdagsmestring
  • Organisasjon og yrkesutøvelse
  • Faglig fordypning og muntlig eksamen

Opptakskrav

  • videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål innen Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis. 

Studiested

 

Les mer: Slik søker du.

Oppstart høst 2017, studiet er godkjent av Nokut.