Hverdagsmestring

Hverdagsmestring

Kommunene vil i årene fremover ha betydelig fokus på at innbyggere i størst mulig grad skal settes istand til å takle egne liv. Målet er å utsette behovet for tyngre omsorgstjenester så lenge som mulig.


Hverdagsmestring beskrives som et tankesett for faggruppene i ulike helse- og omsorgstjenester, hvor målet er den enkelte brukers mestring av hverdagen, uansett funksjonsnivå. Hverdagsrehabilitering beskrives som arbeidsformen for forebygging og rehabilitering i brukerens hjem. Utgangspunktet er brukernes behov, hvor bruker sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmehjelpere.


Organisering av studiet

 • deltidsstudium over 38 uker på to semestre (ett år)
 • studiet er nett- og samlingsbasert med fire - tredagers samlinger, á 8 timer. Det er lagt opp til nettveiledning og individuell veiledning i forhold til arbeidskrav mellom samlingene.
 • studiet gir 30 fagskolepoeng.
 • studiested: Rud videregående skole.


Emneoversikt/ innhold

Utdanningen er delt inn i 4 emner som er tilpasset faglig innhold og gir rom for faglig refleksjon og utprøving på egen arbeidsplass mellom samlingene:

 • Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
 • Hverdagsmestring
 • Organisasjon og yrkesutøvelse
 • Faglig fordypning og muntlig eksamen


Opptakskrav

 • videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål innen Helse- og oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Søker må da ha minst fem års relevant yrkespraksis. 

 

Les mer om hvordan du søker her - eller gå direkte til søknadsportalen VIGO.