Helseadministrasjon

Helseadministrasjon

Studiet legger vekt på at studenten skal øke sine ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende. Gjeldende lover og forskrifter i helse- og sosialsektoren er et fokus i studiet, samt kvalitetssikring, personaladministrasjon og økonomistyring.

 

Etter endt utdannelse kan du videreutvikle dine arbeidsoppgaver/stilling innen egen organisasjon, søke andre stillinger innen helsesektoren i for eksempel sykehus/primærhelsetjenesten, helsestasjoner, private klinikker, NAV, NPE. 

 

Organisering av studiet

  • Studiet er 2-årig og gjennomføres på deltid. 
  • Undervisning torsdager på dagtid for studenter som starter i 2016. (Tirsdager for studenter som starter i 2017).
  • I andre studieår inngår to praksisperioder på tilsammen 10 uker, på egen arbeidsplass eller annet egnet sted. Disse fordeles med med 5 uker henholdsvis høst og vår; oppstart uke 40 og uke 8.
  • Studiested: Kuben yrkesarena, Oslo samt undervisningsdager ute på sykehusene.

 

Emneoversikt/ innhold

  • Grunnlagselementer i helse- og sosialfagarbeidet
  • Kommunikasjon, kundebehandling og saksbehandling
  • Organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og sosialsektoren
  • Rammer, kvalitetssikring og finansiering av tannhelsetjenesten
  • IKT
  • Fordypningsprosjekt

Studiet kombinerer teori og praksis på en relevant og spennende måte. Det er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

 

Opptakskrav

Helsesekretær eller tannhelsesekretær med autorisasjon, samt flere år i yrket. Alternativt realkompetansevurdering ut fra yrkeserfaring og utdannelse innen helse og oppvekstfag.

 

Studieplan - Helseadminstrasjon.

Brosjyre - Helseadministrasjon

 

Slik søker du