Boklister 2017-18

Det er felles bokliste for Emne 1 på Sterilforsyning, Helseadministrasjon og Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Merk: Studentene anbefales å lese boka til Skau, Greta Marie, Gode fagfolk vokser før studiet begynner. (Boka står oppført under "obligatorisk litteratur" i boklista).

 Bokliste

Annet

PC-krav: Det er nødvendig at studentene skaffer seg bærbar PC med trådløst nettverk og Windows-program allerede til oppstart i Emne 1. Office-pakke med Word, Excel ol. installeres gratis på skolen ved skolestart.

 

 

 

Læremiddelavgift: Kr. 750,-pr år for deltidsstudenter, inkluderer medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).