Boklister

Det er felles bokliste for Emne 1 på Sterilforsyning, Helseadministrasjon og Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Merk: Studentene anbefales å lese boka til Skau, Greta Marie, Gode fagfolk vokser, før studiet begynner. (Boka står oppført under "obligatorisk litteratur" i boklista).

Annet

  • PC-krav: Det er nødvendig at studentene skaffer seg bærbar PC med trådløst nettverk og Windows operativsystem allerede til oppstart i Emne 1. Office-pakke med Word, Excel ol. kan installeres gratis på skolen ved skolestart.
  • Læremiddelavgift: Kr. 750,- pr år for deltidsstudenter, som inkluderer kopipenger og medlemskap i ONF (Organisasjonen for norske fagskolestudenter).