Barn med særskilte behov

foto: pexel.com

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i Oppvekstfag fordypning; barn med særskilte behov, som deltidsstudium over to år. Oppstart høsten 2016.

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere, assistenter med minimum 5 års erfaring fra helse – og oppvekstsektoren. Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon. 

Omfang og organisering     

  • Deltidsopplæring over 2 år.
  • Organisert med faste undervisningsdager, fortrinnsvis på kveldstid en gang pr uke fra kl 15.00 – 20.00, og noen lørdager.
  • I tilegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Økonomi

  • Utdanningen er gratis for studenten. Kostnad til egne læremidler dekkes av studenten selv.

Studiested


Les mer: Slik søker du.


Studieplan Barn med særskilte behov