Barn med særskilte behov

Barn leser i barnehage

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i Oppvekstfag fordypning; barn med særskilte behov, som deltidsstudium over to år. Oppstart høsten 2016.

 

Målgruppe

Barne- og ungdomsarbeidere, assistenter med minimum 5 års erfaring fra helse – og oppvekstsektoren. Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

 

Omfang og organisering     

  • Deltidsopplæring over 2 år.
  • Organisert med faste undervisningsdager, fortrinnsvis på kveldstid en gang pr uke fra kl 15.00 – 20.00, og noen lørdager.
  • I tilegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

 

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Akershus fylkeskommune og gratis for studenten. Kostnad til egne læremidler dekkes av studenten selv.

 

Studiested

Strømmen videregående skole. Skolen ligger sentralt på Strømmen. 5 min. gange fra Sagdalen stasjon. 20 min. togtur fra Oslo S.

 

Søke studiet

  • Søknadsfrist 15. april elektronisk via nasjonalt opptak - www.vigo.no.
  • Eller direkte til skolen innen 20. juni. Søknadskjema sendes til: Strømmen videregående skole, postboks 62, 2011 Strømmen. Tlf.64 84 50 20


Studieplan Barn med særskilte behov (per 21.01.16)

Info om studiet på Strømmen vgs sine hjemmesider.

 

Les mer om hvordan du søker her - eller gå direkte til søknadsportalen VIGO