Slik søker du

Fram til 15. april søker du elektronisk gjennom det nasjonale opptaket, vigo.no


Merk at du må sende alle vedlegg til søknaden direkte til skolen. Det vil si arbeidsattester, vitnemål, autorisasjoner o.l. Fristen for dette er 20. april.

Karakterer fra videregående opplæring og dokumentasjon på fagbrev er allerede registrert i VIGO, så dette trenger du ikke å sende på nytt.

 

Søknad om ventelisteplass


Etter søknadsfristen 15. april kan du sende søknad til ventelisteplasser direkte til studiestedet i henholdsvis Oslo og Akershus. (Søknadsskjema legges ut her på siden til 15. april). Husk også å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Send dokumentasjon via vanlig post, eller e-post:

 

Les mer: Inntak og poengberegning.

 

Ta kontakt med studentadministrasjonen ved Fagskolen avd. Oslo (Kuben Yrkesarena) dersom du har flere spørsmål, fagskolen@ude.oslo.kommune.no, telefon 09874.

Eller ta kontakt med den avdelingen du søker til:

Strømmen: www.strommen.vgs.no, telefon 64 84 50 20.

Bjørkelangen: www.bjorkelangen.vgs.no,  telefon 63 85 44 00.

Rud: www.rud.vgs.no, telefon 67 17 63 00.

Vestby: www.vestby.vgs.no, telefon: 64 98 37 00

 

På www.fagskoleopptak.no finner du mer informasjon om elektronisk søking og poengberegning.