Opptakskrav helsefag

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole

b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Her finner du regler for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag