Ledelse og ansatte

Administrasjon

 

Rektor:

Kirsti Andresen

Tlf: +47 988 90 365

 

Avd. leder byggfag:

Roger Kristiansen

Tlf: +47 452 77 278

 

Avd. leder elektro:

Magne Amundsen

Tlf: +47 907 39 603

 

Avd. leder helse oppvekst:

Ingunn M. Eide

Tlf: +47 996 25 564

 

HR- og organisasjonskonsulent

Tonje Tveiten

Tlf: +47 996 22 208

 

Leder studentadministrasjonen

Hanne Weichel

Tlf: +47 990 44 794

 

Studiekoordinatorer studentadministrasjonen

Christian Evensen

Tlf: +47 957 25 503

Hilde Aaslie Hansen

Tlf: +47 466 12 095

 

Webredaktører

Kari Gjerde

Tlf: +47 482 83 146

Ingunn M. Eide

Tlf: +47 996 25 564

 

KEM-koordinator

Jan-Erik Henriksen

Tlf: +47 917 26 177

 

Pedagogisk personale

 

BIM

Flavio Carniel

Lasse Brattaas Kristensen

Lars Dagalid

Magnus Heggeset Edvardsen

Harald Selvær

Ingolf Sundfør (teamleder BIM)

 

Bygg

Jacob Comuny Emesum

Torbjørn Engel

Øyvind Eriksen-Vik

Anne-Grethe Fossum

Ola Færden

Magne Gravås

Arne Herman Henriksen

Tore Løberg

Jan Erik Martinsen

Rolf Riksfjord

Christian Rolfsen

Arne Sætherø

Berit Tetzschner

Einar Kirjan Veamyhr

 

Elektro

Bjarte Digernes

Tor Steinar Ekmark

Bjørn Engebretsen

Jan Helge Flaatten

Henning Horne

Ole Johnny Kirkerud

Tore Løberg

Odd Reme

Irfan Ahmad Sheikh

 

Helse - oppvekst

Gyrid Jacobsen

Kirsti Nordhaug

Lars Tronstad

Katy Tavakkoli