Verdige kubenprisvinnere

Kubenpris 2018 fagskolevinnere

Fagkolens kandidater mottok to priser; en faglig pris og sosial pris. Våre vinnere fikk prisen under sin årlige studentfest, 8. juni. 

Faglig pris

tildelt Michael Aasland

Juryens begrunnelse:

Michael har vist stor interesse for alle emner studieåret 2017/18. Han har gjennom hardt arbeid oppnådd stort læringsutbytte. Han er alltid tilstede og bidrar til en positiv diskusjon i undervisningen. Overfor medstudenter bidrar han med sin kompetanse slik at flere oppnår godt læringsutbytte.

Sosial pris

tildelt miljøskaper Sondre Wammeli.

Juryens begrunnelse:

Sondre har gjennom sitt engasjement som leder i Studentrådet bidratt til økt velferd og sosialt samhold for studentene på Fagskolen. Med sitt gode humør og imøtekommende holdning har han stått på for å skape et trygt og positivt miljø for sine medstudenter. Sondre har i tillegg vært en aktiv initiativtaker og viktig medspiller i arbeidet med opprettelsen av studentutvalgene på Fagskolen, og opptrådt på en hyggelig og profesjonell måte i møte med alle utfordringer og arbeidsoppgaver dette har medbragt.

 

Christoffer H. Andreassen (til venstre) og Kim B. Andersen (nummer 4 har venstre), delte ut prisene, sammen med Remi Pettersen, direktør ved Kuben Yrkesarena, Christoffer og Kim jobber begge i GK og er begge tidligerer studenter ved Fagskolen Oslo Akershus.

 

Vi gratulerer de verdige vinnerne!