Nytt studieår - info om oppstart og undervisning (oppdatert)

Illustrasjonsfoto studenter

Første skoledag  - obligatorisk informasjonsdag:

 • Tekniske fag, heltid og Fuktteknikk: mandag 20. august kl. 10.00.
 • Tekniske fag, deltid: mandag 20. august kl. 16.30.
 • Helse og oppvekstfag: torsdag 23. august (Sentralen) og fredag 24. august (klasserom). Begge dager kl. 09.00.-15.00.

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, i auditorie 'Sentralen' ved siden av resepsjonen i 1. etg.
I Sentralen blir det velkomst fra rektor, info om fagskolen, studentadministrasjonen, klasseinndeling, HMS-branninstruks, info om studentrådet med mere. 

Undervisning:

 • Undervisning starter i uke 34. Du finner timeplan her. Heltidsstudiene starter ordinær undervisning tirsdag, for deltidsstudier se oversikt under. 

Undervisningsdager deltidsstudier

Elkraft                 

Bygg

 • 1BYC: Tirsdag/torsdag og lørdag i partallsuker
 • 2BYC: Mandag/onsdag og lørdag i oddetallsuker
 • 3BYC: Mandag/onsdag og lørdag i partallsuker
 • 4BYC: Tirsdag/torsdag og lørdag i oddetallsuker

KEM

 • 1KEM: Tirsdag/onsdag og lørdag i partallsuker
 • 2KEM: Mandag/onsdag og lørdag i oddetallsuker
 • 3KEM: Mandag/torsdag og lørdag i oddetallsuker
 • 4KEM: Tirsdag/torsdag og lørdag i partallsuker

Helse og oppvekst

 • 1HADM: Torsdag
 • 1PSH: Torsdag
 • 1STER: Torsdag
 • 2HADM: Tirsdag
 • 2PSH: Tirsdag
 • 2STER: Tirsdag

Litteraturlister

 • vil være tilgjengelig på våre hjemmesider rundt studieestart. Du finner disse under hvert enkelt studie.