Velferdsteknologi er kommet for å bli

Velferdsteknologi - foto: Magnus Edvardsen

Innledninger fra representanter for stat, kommune, teknologileverandører og ulike deler av helse- og omsorgsfeltet nærmet seg temaet velferdsteknologi (VFT) på ulikt vis.

Skal vi oppsummerer noen hovedpunkter fra dagen, er det:

 

  • teknologien er kommet langt og er godt utprøvd - det trengs ikke flere piloter!
  • velferdsteknologi er et virkemiddel til bedre omsorgstjenenester - ikke et mål i seg selv.
  • brukeren skal og må stå i sentrum. De løsningene som passer for noen passer ikke nødvendigvis for alle. De teknologiske løsningen som velges skal svare på et behov hos bruker (og pårørende). 
  • for kommunene er det nå viktig å ta teknologien i bruk. Det er viktig å avklare finansiering og gi velferdsteknologien en plass i utvikling av egne omsorgstjenester.
  • det trengs gode møteplasser mellom teknologi- og helsesiden - for å utvikle felles språk og for å utveksle kompetanse.

 

Se også Fagskolenene.no sitt oppslag om fagdagen.