Veidekke trenger fagskolestudenter

Veidekke besøker BIM

Torsdag 24. september hadde Fagskolen Oslo Akershus (FOA) besøk av to representanter fra Veidekke som informerte om virksomhetens satsing på digitale bygningsmodeller og digital planlegging av bygg. Bygnings Informasjons Modellering (BIM) ble trukket fram som et viktig emne å spesialisere seg i, noe FOA allerede gjør.

 

Geir Boye fra Veidekke fortalte om hvor kompliserte moderne bygg har blitt. Det stilles krav til digitalt samarbeid mellom alle aktører i bransjen, og Geir la stor vekt på å beskrive hvordan slikt samarbeid bør fungere. Tom Paulsen fra Veidekke Anlegg trenger teknikere som er oppegående på digitale verktøy, men også folk som er dyktige til å samarbeide og lede byggemøter.  

- Tenk på at dere skal samarbeide med mennesker, ved siden av å legge vekt på det faglige, var et viktig råd fra Veidekkes representanter. Veidekke ønsker å rekruttere gode fagskolestudenter.
- Fagskolen har akkurat den riktige kompetansen for oss i Veidekke, sier Tom Paulsen.

 

tekst og foto: Ingolf Sundfør