Fagskolen holdt TEKathon i samarbeid med DiBK og buildingSMART

Vinnergruppa

En intens og arbeidsom helg er over for BIM-studentene fra Oslo, Østfold og Kongsberg. «Livinglab TEKathon» er fullført etter inspirasjon fra liknende «hackathon»-arrangementer: Lag av studenter konkurrerer om innovative og brukervennlige løsninger, denne gangen om digitale løsninger for teknisk forskrift, TEK17.

Trauste, gode gamle TEK’en er fornyet flere ganger, men det nærmeste den har kommet et digitalt format, er PDF og nettside. Spørsmålet er: Hvordan digitalisere arbeidet med TEK’en og bruke en digital bygningsmodell, en såkalt BIM (Bygnings Informasjons Modell). Men BIM er ikke bare BIM, i følge Harald Selvær, primus motor for TEKathon fra BIM-tekniker på FOA.

«Hvordan modellen er satt sammen, med hvilke digitale verktøy, med hvilken kompetanse og ikke minst hvilken informasjon som er lagt ned i modellen, er avgjørende for om modellen faktisk kan brukes til noe mer enn å ta ut pene plan- og fasadetegninger,» sier Selvær.

Olaug Hana Nesheim fra DiBK sier: «Vi er svært imponert over BIM-studentenes arbeid og resultater. Dette gir oss en trygghet på at vi er på rett vei og at det er vilje og kompetanse hos yngre krefter til å lage digitale løsninger for TEK.»

Videre sier Olaug: «Direktoratet skal ikke lage løsningene, men forutsetningene. Markedet og eventuelt disse studentene ser vi for oss skal lage det nyttig og effektiviserende sluttbrukerverktøyene. Vi er i startfasen med å legge til rette for regelsjekking ved hjelp av BIM og vi ser for oss at det kan bli mange spennende bruksområder som vi ennå ikke har sett for oss.»

Laget TEKnokratene vant en gild førsteplass i en svært jevn konkurranse der få poeng skilte de tre lagene på pallen. Etter lange og sene timer med svetting over tastaturet, oppsummerer Nicholas Evensen fra TEKnokratene helgas arbeid: «Veldig bra at fagpersoner fra DiBK og bransjen var til stede. De ga viktig innspill underveis. Oppgaven fra DiBK var kanskje litt vag, men samtidig åpnet det for mange muligheter i besvarelsene. Dette var jo også en flott måte å treffe potensielle framtidige arbeidsgivere på.»

 

Olaug fra DiBK konkluderer etter helgas TEKathon: «Vi skal ha en intern og ekstern evaluering av arrangementet og utelukker ikke liknende TEKathon’er i framtida.»

 

Bygg.no har også lagt ut en artikkel som du kan lese her.

 

Tekst: Ingolf Sundfør

Bilder Lasse Kristensen