Studentrådet er konstitutert

studentrådsleder Sondre Wammeli og vara Andreas Svoor

Sondre (til venstre på bildet) går andre året på elektro, mens Andreas (til høyre) går første året på samme studie. Studentrådet består av skolens tillitsvalgte, og leder og vara velges for et år av gangen. 

Vi gratulerer med valget og ønsker det nye studentrådet lykke til!