Studentbesøk hos Geomatikk Survey

gs

Besøket fra Fagskolen Oslo Akershus fikk en god innføring i hvilke verktøy og metoder et landmålingsfirma benytter i dag. Blant annet et modellbasert veiprosjekt, masseberegning, droner, 3D scanning og bearbeiding av måledata.

Det er positivt at firma ønsker tett kontakt med Fagskolen. Dette gjør at vi som studenter er oppdatert på hvilke  metoder som benyttes i dagens byggebransje, sier student ved BIM, Anders Isachsen.

Fagskolen Oslo Akershus takker for invitasjonen!