Økende etterspørsel etter fagskoleutdanning i årene som kommer

Helseadministrasjon

 

Det viser seg at utdanningene som Fagskolen Oslo Akershus tilbyr, sannsynligvis vil få økt etterspørsel. Spesielt etterspørselen etter kompetanse i bygg- og anlegg ventes å vokse kraftig i årene som kommer. Helsefagene sykepleie og helsefagarbeider vil det trolig også bli økt behov for. Innen helsefag har Fagskolen Oslo Akershus en rekke videreutdanningstilbud for blant annet helsefagarbeidere. Les mer om FOAs studietilbud innen aktuelle fag under fanen Studietilbud.

Les mer om rapporten på NRK.no, som også har lagt ut en lenke direkte til SSB-rapporten:

https://www.nrk.no/norge/her-er-yrkene-som-trengs-i-fremtiden-1.13227000