Stortingsmelding om fagskoleutdanningen «Fagfolk for fremtiden».

Stortingsmelding Fagfolk for fremtiden

Innholdet i meldinga svarer langt på vei på hva fagskolesektoren selv har pekt på som viktig for at sektoren skal kunne utvikle seg og oppnå den status den fortjener og trenger for å kunne tiltrekke seg studenter, og dermed levere det antallet fagskolekandidater som arbeidslivet har behov for i åra framover.

Les mer om fagskolemeldingen på

Fagskolene.no

Regjeringen.no

Stortingsmeld. St. 9 (2016–2017)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 2. desember 2016, godkjent i statsråd samme dag.