Søk tidlig om støtte fra Lånekassen

laanekassen

å snart du har fått bekreftet studieplass, kan du søke om stipend og lån. Alle må søke på nett, på Lånekassens selvbetjeningssider; Dine sider. Der kan du enkelt signere avtalen om støtte med BankID eller Buypass. Krysser du av for «elektronisk signering» når du søker, vil søknadsprosessen gå raskere enn om du velger å signere avtale om støtte på papir.

Vanligvis kan du sjekke status på søknaden din på Dine sider en ukes tid etter at du har sendt søknaden. Du får vite enten hva resultatet er blitt, eller hvor lenge du må vente på svar.

Unngå å sende inn flere søknader

Står du på venteliste, er det lurt å vente til du har fått endelig opptak, slik at du slipper å søke på nytt. Søker du flere ganger må du vente lengre med å få stipend og lån. Vent med å søke til du er sikker på at du skal gå på den linjen du har kommet inn på.

Gå til søknaden om stipend og lån for høyere og annen utdanning.