Rektor ønsker velkommen

Rektor Ingeborg Nordang

 

Studiene foregår på en rekke videregående skoler i Akershus og på Kuben Yrkesarena i Oslo.

 

I år utvider skolen tilbudet med tre nye studier: "Psykisk Helse- og rusarbeid", "Sterilforsyning i helsetjenesten" samt "Veiledning av lærlinger".

 

Kvalitet og relevans
Som student ved Fagskolen skal du tilegne deg ny kunnskap innenfor ditt fagfelt - noe som både skal styrke deg i din profesjon og gi relevant og etterspurt kompetanse.

Vår visjon er at Fagskolen Oslo Akershus skal være landets beste fagskole. Våre studenter, ansatte og representanter fra bransjene skal forbinde vår skole med kompetanse, innovasjon og kvalitet. 

Vi er opptatt av å tilby våre studenter høy kvalitet på de ulike studiene og legge til rette for at du som student når dine mål. Ved FOA skal du få faglig og relevant påfyll som bygger på din kompetanse som fagarbeider og vi skal gjøre vårt beste for at du får en innholdsrik og god studietid.

 

Bransjesamarbeid
Fagskolens utdanning er bransjenes utdanning. Vår hovedoppgave er derfor å gi opplæring som er i tråd med dagens og framtidens kompetansebehov i arbeidsmarkedet og sikre at våre studenter får mulighet til å knytte kontakter og bygge nye nettverk i bransjene.

Derfor jobber FOA tett opp mot næringslivet og bransjene, blant annet ved Fagskoledagen, fagutvalg og partnerskapsavtaler. Vi ser frem til å ytterligere styrke samarbeidet med gamle og nye aktører i det nye skoleåret.

 

Studentdemokrati
Den ferske utredningen Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg (NOU2014:14) peker blant annet på behovet for å sikre studentenes rettigheter. På FOA er studentene representert i skolens styre og har slik en innflytelse i skolens beslutningsprosesser. Vi oppfordrer deg som student til å ta aktiv del i studentdemokratiet, engasjere deg og ta rettighetene dine i bruk! Slik kan vi sammen bli en bedre utdanningsinstitusjon.


Velkommen til FOA og godt studieår!

 

Ingeborg Nordang

Rektor