Praksisnær helsejuss

Helsejuss foreleser Knut Fredrik Thorne

- Det er andre året vi inviterer Knut Fredrik Thorne til vår fagdag om helsejuss. Han foreleser på en engasjerende måte som levendegjør helsejussen for våre studenter, sier Gyrid Jacobsen, en av lærerne på helsefag ved fagskolen. 

Mye av grunnen til dette er at Knut Fredrik Thorne (bildet over) bruker mange og gode eksempler fra det virkelige liv, som studentene kjenner igjen fra prakisfeltet eller fra eget liv. Thorne er advokat og spesialist i helsejuss, med mange års erfaring som generalsekretær i Norsk Pasientforening og som bruker- og pasientombud. I sin forelesning gikk han grundig gjennom de lover og forskrifter som er aktuelle i hverdagen som helsefagspesialist.

- Vi ønsker at denne fagdagen i helsejuss skal bli en årviss hendelse og neste år (2018/19) tar vi sikte på å utvide dagen noe, for dette er så relevant for våre studenter og våre samarbeidspartnere ute i helseforetakene. Kunnskap om helsejuss er noe som etterspøres i helsevesenet, derfor er det en sentral del av læringsutbyttemålene i våre studieplaner, sier Gyrid Jacobsen.   

Omlag 250 deltok på gårsdagens fagdag i helsejuss. I tillegg til fagskolens studenter på helse-og oppvekstfag, kom deltagerne fra ulike helsefortak,  - mange av dem er veileder for praksisstudenter. En god del voksne elever fra HO-fag på Kuben Vgs benyttet også anledningen til å lære helsejuss fra en ekspert.