Oppstart studieåret 2017-18

Fagskolestudenter helse_foto: Terje Heiestad

Høstsemesteret starter i uke 34 (21.-27. august).

Vi har oppstarts-informasjonsmøter i Sentralen for våre nye studenter mandag 21.08:

 • Mandag 21. august kl. 10 – 12 (1.klasse Heltid Bygg, Elkraft og BIM)
 • Mandag 21. august kl. 16.30 – 18.30 (nye deltidsklasser Bygg, Elkraft og KEM)
 • Helseklassene (1. og 2. klasse) møter på den dagen de er oppsatt til undervisning iht timeplan.
 • Andre-, tredje- og fjerdeårsstudenter i deltidsklasser – møter direkte til undervisning iht timeplan.

 

Undervisningsdager deltidstudier

KEM

 • 1 KEM – mandag, onsdag -og annenhver lørdag (ulike uker)
 • 2 KEM – mandag, torsdag -og annenhver lørdag (ulike uker)
 • 3 KEM – tirsdag, torsdag - og annenhver lørdag (like uker)
 • 4 KEM -  tirsdag - og fredag og lørdag (like uker)

BYGG

 • 1BYC – mandag, onsdag -og enkelte lørdager etter avtale
 • 2BYC – mandag, onsdag -og enkelte lørdager etter avtale
 • 3BYC – tirsdag, torsdag -og enkelte lørdager etter avtale
 • 4BYC – tirsdag, torsdag -og enkelte lørdager etter avtale

ELKRAFT

 • 1ETC – tirsdag, torsdag - og annenhver lørdag (like uker)
 • 2ETC – tirsdag, torsdag - og annenhver lørdag (like uker)
 • 3EKC – mandag, onsdag - og annenhver fredag og lørdag (like uker)
 • 4EKC – mandag, onsdag - og annehver fredag og lørdag (ulike uker)

HELSEADMINISTRASJON

 • 1HADM – Tirsdag
 • 2HADM – Torsdag

PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID

 • 1PSH – Tirsdag
 • 2PSH – Torsdag

STERILFORSYNING

 • 1STER – Tirsdag
 • 2STER – Torsdag

Boklister m.m.

 • boklister/ PC-krav til tekniske fag
 • boklister til Helse- og oppvekstfag

Merk at alle studenter på Fagskolen Oslo Akershus kan laste ned Officepakken gratis via skolenettet.