Nye fagskoleingeniører uteksaminert

4 EKC får vitnemål_foto: Anette Ramstad

alle foto: Anette Ramstad, Rørentreprenørene Norge

I en høytidelig markering fikk 20 studenter fra Elkraft og 31 fra KEM utdelt sine vitnemål for fullførte studier ved Fagskolen Oslo Akershus (FOA). De er ferdig etter 3,5 år utdanning på deltid og kan stolt kalle seg Fagskoleingeniører. 

Markeringen med vitnemålsutdeling er tradisjon tro også en hyggelig kveld, hvor bransje, familie og ansatte på skolen er tilstede og gjør krus på avgangsstudentene. 


Fagskoleingeniørene fra 4 KEM sammen med lærere og rektor Kirtsi Andresen

Fagskoleingenørene fra 4 KEM, lærere og rektor Kirsti Andresen

En KEM-kandidatene på bildet over, Tommy Asp, deler erfaringene sine fra studietiden på FOA i VVS Forum. Samme sted er det også et oppslag om alle årets KEM-kandidater

 

Gode fremtidsutsikter for fagskoleingeniører


- Med den nye Stortingsmeldingen som har kommet og med de tilbakemeldingene vi får fra bransjen, vil Fagskolen gå en lys fremtid i møte, sier KEM-koordinator ved Fagskolen Oslo Akershus, Jan-Erik Henriksen. 

- Opp mot de bransjene jeg jobber med, så får vi gode tilbakemeldinger fra mange hold. Bransjene mener at Fagskolen har en stor betydning, sier Henriksen til VVS forum.

Fornøyde KEM-kandidater etter 3,5 års studier. Sammen med Kirsti Andresen, rektor på FOA.

 

Fagskolen gratulerer og ønsker kandidatene fra Elkraft og KEM lykke til videre!